You are here

Hui programme: Kei Tua o Te Pae - Changing worlds, changing tikanga - Educating history and the future

Te Wānanga o Raukawa | Te WāhangaNew Zealand Council for Educational ResearchTe WāhangaTe Wānanga o Raukawa

Changing worlds, changing tikanga - Educating history and the future

Hui programme:

Tuesday 4th September — Hui Day 1
Time Speaker
9:00am Pōwhiri
10:15am Hui registration
10:30am Introduction – Te Wānanga o Raukawa and Te Wāhanga - Mereana Selby and Tahu Potiki
10:45am Opening Speaker Whatarangi Winiata
11:30am Kaiwhakawā Jenny Lee

Panel Session: Changing worlds, changing tikanga.

Panelists: Hemi Toia, Ani Mikaere, Jessica Hutchings

12:45pm KAI O TE POU POUTANGA O TE RĀ
1:15pm Kaiwhakawā: Moana Jackson

Kaikōrero Matua: Ngāhuia Murphy

2:15pm Workshop 1: What do you think tikanga is? 
3:00pm PARAMANAWA
3:15pm Kaiwhakawā: Nicola Bright

Kaikōrero Matua: Mereana Pittman

4:15pm Workshop 2: Demystifying tikanga
5:00pm AKO Aotearoa & Rawiri Taonui:
"AKO Aotearoa's work to support Māori Educators & Learners"
5:20pm CLOSING REFLECTIONS FROM DAY 1
5:30pm Book Launch - Te Wānanga O Raukawa
6:15pm KAI O TE PŌ

 

Wednesday 5th September — Hui Day 2
Time Speaker
9:15am Welcome
9:30am Kaiwhakawā: Lee Cooper

Kaikōrero Matua: Leonie Pihama

10:30am PARAMANAWA
11:00am Kaiwhakawā: Ani Mikaere

Kaikōrero Matua: Kim McBreen

12:00pm Panel Session: Tikanga as liberation

Kaiwhakawā: Hazel Phillips

Panel members: Naomi Simmonds, Caleb Royal, Mera Penehira

1:15pm KAI O TE POU POUTANGA O TE RĀ
1:45pm Kaiwhakawā: Moko Morris

Kaikōrero Matua: Meihana Durie

2:45pm Workshop 3: Tikanga and every-day life
3:30pm PARAMANAWA
3:45pm Hui Reflections - Moana Jackson
4:30pm KA MUTU TE HUI