You are here

NZCER remembers Dr Geraldine McDonald

NZCER is sad to learn of the passing of Dr Geraldine McDonald CNZM, seen here speaking at our 75th birthday.

He tangi nei, he auē i te mea kua unuhia atu tō tātou māreikura, tō tātou kahurangi i tēnei ao, ki tērā ao. Kua mate a Geraldine McDonald, tētahi tino pūkenga i te ao mātauranga mō ana mahi rangahau. Nō reira, haere atu rā e hine, haere atu rā ki tua o te ārai, ki te wāhi e kore nei e hoki mai. Haere e hine, haere.

Geraldine joined us in 1973, and served as Assistant Director from 1977 to 1992. After an early career in teaching, Geraldine began to research what makes teaching effective, starting with early childhood. She was an influential thinker whose research interests spanned many topics, demonstrated by publications she was adding to until 2017. This Early Childhood Folio interview from 2012  captures Geraldine's  engaged and purposeful curiosity about how we teach and learn  http://bit.ly/2TSTWdU  The Dominion Post also published an obituary.

29 November 2018