You are here

He Reo Ora survey

Project Leader(s): 
Project contact person(s): 

Kua kirimanahia e Te Mātāwai a Te Wāhanga (NZCER) ki te kohikohi i ngā kōrero mō ngā kaupapa me ngā rauemi whakarauora i te reo Māori.

He hinonga motuhake ā-ture a Te Mātāwai, ko tāna kawenga ko te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori mā ngā iwi, mā ngāi Māori me ngā hapori reo Māori.

Kua kohikohi Te Wāhanga- NZCER i ngā kōrero mai i ētahi uiuinga ki ngā rōpū ā-motu me te rangahau tuihono He Reo Ora. 

Kua katia te uiuinga.

Kua uiuia ngā tāngata e whakauru atu i te rangahau e pā ana ki:

  • ngā kaupapa whakarauora reo Māori i noho nei rātou hei kaiwhakahaere, i whai wāhi noa atu rānei, i whāngaihia rānei e rātou ki te pūtea mai i Kohitātea 2016.
  • ngā rauemi whakarauora reo Māori i  noho nei rātou hei kaihanga, i whai wāhi noa atu rānei, i whāngaihia rānei e rātou ki te pūtea mai i Kohitātea 2012. 

Ko te hononga ki te rangahau tuihono He Reo Ora i tohaina i te paepāho, ka tuwhera mai i Huitanguru ki Haratua 2018.

Tukua ngā pātai mō te rangahau tuihono ki reo@nzcer.org.nz

 

Te Wāhanga–NZCER has been commissioned by  Te Mātāwai to gather information about activities and resources that support te reo Māori revitalisation. 

Te Mātāwai is the independent statutory entity that is charged with supporting te reo Māori revitalisation in homes and communities on behalf of iwi, Māori and Māori language communities. Te Matawai intends to create a free database and will help people share ideas and plan their support for te reo Maori revitalisation. 

Te Wāhanga–NZCER collected information from a combination of interviews with national organisations and an online survey of individuals called He Reo Ora. 

The survey is now closed.

The survey asked participants about:

  • Māori language revitalisation activities that they have been involved with as an organiser, participant or funder since January 2016
  • Māori language revitalisation resources they have produced, used or funded since January 2012 

The link to the He Reo Ora survey was shared on social media from February to May 2018.

Questions about the survey can be sent to reo@nzcer.org.nz

Te tīma / Project team: Nicola Bright, Basil Keane, Teresa Maguire, Elliot Lawes, Melanie Berg, and Sheridan McKinley.

He Reo Ora survey project publications: