You are here

Māori and education

NZCER's Māori and education work

Māori and education research projects

Kua kirimanahia e Te Mātāwai a Te Wāhanga (NZCER) ki te kohikohi i ngā kōrero mō ngā kaupapa me ngā rauemi whakarauora i te reo Māori. He hinonga motuhake ā-ture a Te Mātāwai, ko tāna kawenga ko te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori mā ngā iwi, mā ngāi Māori me ngā hapori reo Māori.

Te Wāhanga–NZCER has been commissioned by  Te Mātāwai to gather information about activities and resources that support te reo Māori revitalisation.  Te Mātāwai is the independent statutory entity that is charged with supporting te reo Māori revitalisation in homes and communities on behalf of iwi, Māori and Māori language communities.

 

Project leader(s): Nicola Bright