You are here

Nicola Bright

Job Title: 
Kairangahau Matua Māori | Senior Researcher
Iwi: 
Tūhoe, Ngāti Awa

I uru atu a Nicola i te rōpū rangahau o Te Wāhanga i Poutū-te-rangi 2012. E whakaū ana a Nicola ki te whanake, ki te tautoko anō hoki i te reo Māori, te mātauranga, me te mahi whakangungu kaiako. I ngā tau ki muri, he kaitātari kaupapa, he kairangahau a Nicola.

Nicola joined Te Wāhanga in March 2012. Her research interests include reo Māori revitalisation and education, wellbeing, and teacher professional development. Nicola has also worked on a number of evaluations of education programmes in kura and schools. Contributing to the revitalisation of te reo Māori is a passion, as is the ongoing exploration of kaupapa Māori research approaches to help make a positive difference for Māori learners and their whānau. 

Nicola’s research / interests include:

  • Te reo Māori me ōna tikanga
  • Māori medium education
  • Transitions within and between different types of education settings
  • Kaupapa Māori research methodology
  • Evaluation theory and methodology
  • Qualitative research approaches

Research outputs

Year published Title Publication type Category
2024 Hei whakaarotanga: Engaging with models of health and wellbeing that draw on mātauranga Māori Research report Māori and education
2023 Evaluation of Kia Takatū ā-Matihiko, National Digital Readiness programme Research report ICT Professional learning Evaluation Implementing New Zealand Curriculum
2023 Ngā whai painga o Te Ao Haka—The positive impacts of Te Ao Haka for ākonga, whānau, and kaiako Research report Te Wāhanga NCEA Kaupapa Māori
2023 Sorted in Schools, Te whai hua – kia ora 2022/23 evaluation report Research report
2022 Evaluation of the Sorted Pacific Peoples Pathways to Home Ownership (PPPH) programme Research report
2022 He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in English-medium schools—Findings report Research report Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Māori and education
2022 Sorted in Schools, Te whai hua – kia ora: 2021/2022 evaluation report Research report
2021 He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in schools—Literature review Literature review Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Kaupapa Māori
2021 Manaakitia ngā tamariki kia ora ai - Supporting children's wellbeing Research report Revitalising te reo Māori in education Student health and wellbeing Māori and education
2021 Sorted in Schools, Te whai hua – kia ora 2020/21 evaluation report Research report
2020 Sorted in Schools, Te whai hua – kia ora! 2019/20 evaluation report Research report
2020 Te reo o te rangatahi an explorative study of rangatahi exposure to, and use of, te reo Māori Research report Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2019 He Rau Ora: Good practice in Māori language revitalisation-annotated bibliography Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2019 He Rau Ora: Good practice in Māori language revitalisation—literature review Literature review Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2019 Social Workers in Schools (SWiS): Tamariki and whānau experiences of the SWiS programme in kura kaupapa Māori and kura ā-iwi Research report Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2018 Fire safety in schools, kura, ECE centres, and kohanga reo: Looking to the future Research report Evaluation Early childhood
2018 He Reo Ora: Māori-language revitalisation activities and resources in homes and communities Research report Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2017 Ākonga Māori in English-medium primary and intermediate schools: Findings from the NZCER national survey of primary and intermediate schools 2016 Research report
2017 Christchurch Community Report Research report Te Wāhanga
2017 Ka whānau mai te reo: Kei tua o te kura Research report Revitalising te reo Māori in education
2017 Ka Whānau mai te Reo: Supporting whānau reo Māori development during educational transitions Journal article Revitalising te reo Māori in education
2017 Kaitaia Community Report Research report Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2017 Matawaia Community Report Research report Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2017 Rūātoki Community Report Research report Te Wāhanga
2017 Tāmaki Makaurau ki te Tonga Community Report Research report Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2017 Taranaki Community Report Research report Te Wāhanga
2017 Tauranga Moana Community Report Research report Te Wāhanga Kaupapa Māori Māori and education
2017 Te Ahu o te Reo Overview Report Research report Te Wāhanga Māori and education
2017 Te Uru o Tāmaki Community Report Research report
2017 Te Wairoa Community Report Research report
2015 Ka whānau mai te reo: Kia rite! Research report Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Māori and education
2015 Ngā whakaratonga mō ngā ākonga Māori i roto i ngā kura auraki Providing for Māori students in English-medium schools Research report Te Wāhanga
2014 Reo and mātauranga Māori revitalisation: Learning visions for the future Journal article Revitalising te reo Māori in education Schooling for the future Te Wāhanga Māori and education
2013 Hei Ara Ako ki te Oranga: A model for measuring wellbeing outcomes from literacy programmes Research report Te Wāhanga
2013 Ka whānau mai te reo: Honouring whānau, upholding reo Māori Research report Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Māori and education
2012 Critical issues for whānau in English-medium schools Journal article Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga Māori and education
2012 He Kupu nā ngā Ētita - Editorial Journal article Te Wāhanga Māori and education
2012 Kia Puāwaitia Ngā Tūmanako Critical Issues for Whānau in Māori Education Research report Revitalising te reo Māori in education Te Wāhanga
2012 Kia Puāwaitia Ngā Tūmanako Summary: Criticial Issues for Whānau in Māori Education Research summary Te Wāhanga Māori and education
2012 Kia puāwaitia ngā tūmanako: Critical issues for whānau in Māori education Research report Te Wāhanga Māori and education