You are here

Te Reo o te Rangatahi - Māori language exposure

Project Leader(s): 

Te Reo o te Rangatahi is an explorative study of rangatahi exposure to, and use of, te reo Māori. The study is commissioned by Te Mātāwai, to contribute to our understanding of how to support rangatahi to use te reo Māori.