You are here

Te Wāhanga's Current projects

Following is a list of Te Wāhanga's current and recent projects:

Kua oti ake i te NZCER – Te Wāhanga tāna rangahau i te hauora o te reo Māori ki roto i ngā kāinga me ngā hapori. Ka hurahia e Te Ahu o te Reo ngā pēwheatanga ā-whānau ki roto i ngā hapori e iwa, e mahi ake ana ki te whakaū i te reo Māori kia mau, kia ora, kia noho hoki hei reo kōrerorero mō ia rā. Ko ngā whakataunga rangahau a Te Ahu o te Reo ka tirohia mō te tukunga pūtea me te whakahaere hōtaka kia eke ai ki ngā tūmanako mō te reo Māori. 

NZCER – Te Wāhanga has completed research on the health of te reo Māori in homes and communities. Te Ahu o te Reo explored how whānau in nine communities were working towards re-establishing te reo Māori as a secure, living language and a normal means of communication in daily life. The findings from Te Ahu o te Reo will inform funding and delivery of programmes to help ensure the best results for te reo Māori. 

Project leader(s):