You are here

Current projects

Following is a list of our current and recent projects:

Kua kirimanahia e Te Mātāwai a Te Wāhanga (NZCER) ki te kohikohi i ngā kōrero mō ngā kaupapa me ngā rauemi whakarauora i te reo Māori. He hinonga motuhake ā-ture a Te Mātāwai, ko tāna kawenga ko te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori mā ngā iwi, mā ngāi Māori me ngā hapori reo Māori.

Te Wāhanga–NZCER has been commissioned by  Te Mātāwai to gather information about activities and resources that support te reo Māori revitalisation.  Te Mātāwai is the independent statutory entity that is charged with supporting te reo Māori revitalisation in homes and communities on behalf of iwi, Māori and Māori language communities.

 

Project leader(s): Nicola Bright

This kaupapa Māori study aims to support whānau reo Māori language development in their transitions between kōhanga reo, kura kaupapa primary, wharekura, secondary and beyond. We are especially interested in how Māori learners and whānau are supported during these times of change. 

Project leader(s): Nicola Bright

This kaupapa Māori research project responds to criticisms that research in the field of Māori education is often not determined by whānau or for whānau. This is particularly the case for whānau and Māori communities at the ‘chalk face’ working in Māori education.  This project puts whānau voices centre-stage. This study is being guided by the overarching goal of bringing together the collective wisdom, aspirations, and experiences of whānau. It is based around a collaboration with other Māori education researchers, and communities committed to Māori educational aspirations.

The findings from this study have built a collaborative Māori-led and whānau-informed research agenda for Te Wāhanga, NZCER over the next 5 years.

Project leader(s):

Kua oti ake i te NZCER – Te Wāhanga tāna rangahau i te hauora o te reo Māori ki roto i ngā kāinga me ngā hapori. Ka hurahia e Te Ahu o te Reo ngā pēwheatanga ā-whānau ki roto i ngā hapori e iwa, e mahi ake ana ki te whakaū i te reo Māori kia mau, kia ora, kia noho hoki hei reo kōrerorero mō ia rā. Ko ngā whakataunga rangahau a Te Ahu o te Reo ka tirohia mō te tukunga pūtea me te whakahaere hōtaka kia eke ai ki ngā tūmanako mō te reo Māori. 

NZCER – Te Wāhanga has completed research on the health of te reo Māori in homes and communities. Te Ahu o te Reo explored how whānau in nine communities were working towards re-establishing te reo Māori as a secure, living language and a normal means of communication in daily life. The findings from Te Ahu o te Reo will inform funding and delivery of programmes to help ensure the best results for te reo Māori. 

Project leader(s):