You are here

Te Wāhanga's Current projects

Following is a list of Te Wāhanga's current and recent projects:

Kua kirimanahia e Te Mātāwai a Te Wāhanga (NZCER) ki te kohikohi i ngā kōrero mō ngā kaupapa me ngā rauemi whakarauora i te reo Māori. He hinonga motuhake ā-ture a Te Mātāwai, ko tāna kawenga ko te tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori mā ngā iwi, mā ngāi Māori me ngā hapori reo Māori.

Te Wāhanga–NZCER has been commissioned by  Te Mātāwai to gather information about activities and resources that support te reo Māori revitalisation.  Te Mātāwai is the independent statutory entity that is charged with supporting te reo Māori revitalisation in homes and communities on behalf of iwi, Māori and Māori language communities.

 

Project leader(s): Nicola Bright

Kua oti ake i te NZCER – Te Wāhanga tāna rangahau i te hauora o te reo Māori ki roto i ngā kāinga me ngā hapori. Ka hurahia e Te Ahu o te Reo ngā pēwheatanga ā-whānau ki roto i ngā hapori e iwa, e mahi ake ana ki te whakaū i te reo Māori kia mau, kia ora, kia noho hoki hei reo kōrerorero mō ia rā. Ko ngā whakataunga rangahau a Te Ahu o te Reo ka tirohia mō te tukunga pūtea me te whakahaere hōtaka kia eke ai ki ngā tūmanako mō te reo Māori. 

NZCER – Te Wāhanga has completed research on the health of te reo Māori in homes and communities. Te Ahu o te Reo explored how whānau in nine communities were working towards re-establishing te reo Māori as a secure, living language and a normal means of communication in daily life. The findings from Te Ahu o te Reo will inform funding and delivery of programmes to help ensure the best results for te reo Māori. 

Project leader(s):