You are here

Publications

Ngā whai painga o Te Ao Haka: The positive impacts of Te Ao Haka for ākonga, whānau, and kaiako is a kaupapa Māori research study from Te Wāhanga.

Te reo and mātauranga Māori are linked to a distinctive Māori identity and ways of being in the world.

Ka nui te rekareka o Te Wāhanga ki te tuku i tēnei putanga motuhake o set, ko Te Haere a ngā Ākonga Māori i ngā Ara Rapu Mātauranga te arotahinga.

Whānau are integral to the educational wellbeing of Māori students in English-medium education. However, very little Māori educational research has been carried out with an explicit focus on identifying the critical issues for whānau in education.

Nā Te Wāhanga o te Rangahau Mātauranga o Aotearoa tēnei arotakenga mātātuhi i whakaputa, hei tautoko i ngā kura tuatahi o te ara reo Pākehā e rapu huarahi ana ki te whakapakari i ā rātou hōtaka whakaako, i ā rātou hōtaka ako hoki o te reo Māori.

This is the first report from a 3-year (2012–2015) kaupapa Māori research project that investigates how best to support the continuity of reo Māori development of whānau as they transition between kōhanga reo, kura kaupapa primary, wharekura, secondary and beyond.

This report from the Ka Whānau Mai Te Reo project puts the spotlight on te reo Māori at times of transition.

The report presents findings on the health and wellbeing of te reo Māori, and whānau aspirations for te reo in homes and communities, and in education. 

Pages