You are here

Publications

Ka nui te rekareka o Te Wāhanga ki te tuku i tēnei putanga motuhake o set, ko Te Haere a ngā Ākonga Māori i ngā Ara Rapu Mātauranga te arotahinga.

Whānau are integral to the educational wellbeing of Māori students in English-medium education. However, very little Māori educational research has been carried out with an explicit focus on identifying the critical issues for whānau in education.

Te reo and mātauranga Māori are linked to a distinctive Māori identity and ways of being in the world.

Te Wāhanga worked with the Institute of Environmental Science and Research Ltd (ESR) on a project about future food technologies and Māori well-being.

He mea tuhi nā Nicola Bright, Maraea Hunia, Basil Keane me Vini Olsen-Reeder me Waitiahoaho Emery me Rachel Felgate, Cathy Wylie.

He mea tuhi nā Nicola Bright, Maraea Hunia, Basil Keane me Jenny Lee-Morgan, Eruera Morgan me Rachel Felgate, Cathy Wylie

He mea tuhi nā Nicola Bright, Maraea Hunia, Basil Keane me Jenny Lee-Morgan, Eruera Morgan me Rachel Felgate, Cathy Wylie

He mea tuhi nā Nicola Bright, Maraea Hunia, Basil Keane me Jenny Lee-Morgan, Eruera Morgan me Rachel Felgate, Cathy Wylie

I te tuatahi, ko te rīpoata Hapori hoki o Rūātoki mā ngā tāngata ake o Rūātoki. Ka whakaata ake tēnā i ngā kōrero mai a ngā whānau me ngā pou reo mō te hauora o te reo Māori ki roto i te whārua, me ōna hua ki ngā whānau o Rūātoki.

Pages