You are here

Publications

Nā Te Wāhanga o te Rangahau Mātauranga o Aotearoa tēnei arotakenga mātātuhi i whakaputa, hei tautoko i ngā kura tuatahi o te ara reo Pākehā e rapu huarahi ana ki te whakapakari i ā rātou hōtaka whakaako, i ā rātou hōtaka ako hoki o te reo Māori.

Te Wāhanga—NZCER was commissioned by Te Mātāwai to undertake an exploratory research project into rangatahi exposure to, and use of, te reo Māori. We used a kaupapa Māori mixed-methods approach.

Te Wāhanga – New Zealand Council for Educational Research (NZCER) was commissioned by Te Mātāwai to conduct a literature review to identify good practice in language revitalisation at a micro level (for whānau and communities) and provide informed sup

Te Wāhanga—NZCER was commissioned by Te Mātāwai to undertake an exploratory research project into rangatahi exposure to, and use of, te reo Māori. We used a kaupapa Māori mixed-methods approach.

Te Wāhanga, on behalf of Oranga Tamariki, produced this report on the benefits of Social Workers in Schools (SWiS) in kura kaupapa Māori and kura ā-iwi (kura), using a kaupapa Māori approach.  

The report made six recommendations for Oranga Tamariki to consider: 

Ka nui te rekareka o Te Wāhanga ki te tuku i tēnei putanga motuhake o set, ko Te Haere a ngā Ākonga Māori i ngā Ara Rapu Mātauranga te arotahinga.

Whānau are integral to the educational wellbeing of Māori students in English-medium education. However, very little Māori educational research has been carried out with an explicit focus on identifying the critical issues for whānau in education.

Te reo and mātauranga Māori are linked to a distinctive Māori identity and ways of being in the world.

Pages