You are here

Publications

Nā Te Wāhanga o te Rangahau Mātauranga o Aotearoa tēnei arotakenga mātātuhi i whakaputa, hei tautoko i ngā kura tuatahi o te ara reo Pākehā e rapu huarahi ana ki te whakapakari i ā rātou hōtaka whakaako, i ā rātou hōtaka ako hoki o te reo Māori.

This is the first report from a 3-year (2012–2015) kaupapa Māori research project that investigates how best to support the continuity of reo Māori development of whānau as they transition between kōhanga reo, kura kaupapa primary, wharekura, secondary and beyond.

Whānau are integral to the educational wellbeing of Māori students in English-medium education. However, very little Māori educational research has been carried out with an explicit focus on identifying the critical issues for whānau in education.

Te reo and mātauranga Māori are linked to a distinctive Māori identity and ways of being in the world.

This report from the Ka Whānau Mai Te Reo project puts the spotlight on te reo Māori at times of transition.

The report presents findings on the health and wellbeing of te reo Māori, and whānau aspirations for te reo in homes and communities, and in education. 

He pūrongo i whakaritea mā Te Mātāwai, e Te Wāhanga - Te Rangahau Mātauranga o Aotearoa, i te tau 2018.

Pages