This blog posting analyses an individual student report to discuss how to choose the right PAT for your students.

PAT
18 November 2014

This position contributes to the vision of Te Wāhanga - He Whānau Matau, He Whānau Ora - by collaborating with others to plan, design and develop kaupapa Māori resources, research and evaluation projects

14 November 2014

He tūranga tēnei e wātea ana i te Te Rūnanga o Aotearoa mō te Rangahau i te Mātauranga. Mēnā e ngākaunui ana koe ki ngā mahi rangahau, ki ngā kaupapa mātauranga Māori, ki te whakanui i te rautaki o te 'Whānau Ora', koinei pea te tūranga mōu. Me tangata kaha anō ki ngā mahi honohono rōpū. Tēnā, tirohia ngā kōrero e whai ake nei.

14 November 2014

NZCER's Education adviser Cathie Johnson has been working with schools on ways to use the STAR test.

6 November 2014