You are here

Te Wāhanga

Te Ahu o te Reo

Read about this project.

About Te Wāhanga

E ai ki te tirohanga o Te Wāhanga, ko te mātauranga me te whanaketanga Māori te whakwhitinga ā-reanga o te matū mātauranga, te momo whakawhitinga mātauranga tae atu ki te kaha o te Māori ki te whakarite i te ihirangi e whakawhitia ai me tana momo whakawhiti. Ko te pūtaketanga o te mātauranga me te whanaketanga Māori, ko te whai mana (te rangatiratanga) o te Māori hei whakarite i te uara o aua mātauranga, mēnā e whai uara ana kia whakawhitia ai, tae atu ki te papātanga ki te hauora o te whānau. Karapotia ai ngā whakahaere ahurea tae atu ki te whānau me te marae me ngā āhuatanga e kawea atu nei i roto i te ao mātauranga Māori.

Ko Te Wāhanga, ko Nicola Bright, ko Debbie Broughton, ko Mat Mullany, ko Basil Keane, ko Maraea Hunia. Ahakoa, mahi ohu ai mātou ka taea te piri anō ki ētahi atu o ngā kairangahau kē a te NZCER. Ka whaipānga anō mātou ki ētahi atu kairangahau, pūtahi anō hoki tae atu ki ngā mana pērā i te kōhanga reo, wharekura, wānanga me ētahi atu rōpū Māori ā-mātauranga iwi.

The members of the Te Wāhanga team are Nicola Bright, Debbie Broughton, Mat Mullany, Basil Keane and Maraea Hunia. Our researchers work as a unit and in teams with other NZCER researchers. We also have collaborative relationships with outside researchers and institutions, and with groups including kōhanga reo, kura, wharekura, wānanga, and other iwi and Māori education groups.

Te Wāhanga views Māori education and development as the intergenerational transfer of knowledge - which includes knowledge content, the method of knowledge transfer, and the ability of Māori to be in a position to determine what is transferred and how. Māori education and development is about Māori having the authority (rangatiratanga) to determine what is valued as knowledge, what is worthy of transfer, and what will best contribute to whānau health and wellbeing. It is also about recognising and affirming Māori cultural institutions, including whānau and marae, and the role they play in Māori education.

Te Kaupapa

Ahakoa te aha, ka whai tonu ngā mahi a Te Wāhanga ki ngā mātāpono kaupapa Māori ā-tikanga. Mā te Rōpū Tikanga Rangahau mātou e taunaki. Ka whakaū mātou ki te rangahau, ki te arototuruki, ki te tātari kaupapahere, ki te whanaketanga mātanga tae atu ki te whanake i ngā rauemi ā-hāngai rangahau.

Our work

All Te Wāhanga work adheres to kaupapa Māori research principles, guided by tikanga. A recently established Rōpū Tikanga Rangahau assists us with this. We undertake research, evaluation, policy analysis, professional development, and the development of research-based resources.