You are here

He Kete Whakawaitara: He Whakatara ā-Rangahau

Ko te kete whakawaitara, he kete whakairo. He kete i waihangahia mai i te Whareporahau o Hineteiwaiwa. Ko ngā tuhinga kōrero kai roto i tēneki pukapuka i whaowhia mai ki te kete whakawaitara a Hineteiwaiwa hai whātui i ngā rauhī whakatara ā-rangahau. Ko te kaupapa ia o tēneki pukapuka he whakatakoto huarahi hai āwhina i te hunga tuhituhi i a rātau Tohu Paerua, Tohu Kairangi hoki ki roto i te reo rangatira.

E kitea ai te ara whēiroiro o ia ūpoko mai te whēkerekere o te pō, ki te whēkite o te ao. Ki te āta tirohia ngā whakatakotoranga kōrero ā-tuhi o wēneki kaitiriwā i te kupu ka whēkori te hinengaro me te wairua o te kaipānui  i tākohahia mai i ngā putuputu puaho whitireia o te kurahuna. Koia tēneki ka rarangahia ake ngā pūihoiho o te mātauranga Māori me te mātauranga ā-iwi. Nō reira tēnā koutou ngā toki tārai kupu hai whare pupuri, whare hekeheke, whare tukutuku mō ngā pia o Te Wānanga.

Ko te hua nui o tēnei pukapuka he kohikohinga kōrero, he rauemi whakanikoniko, he huarahi ako i ngā pia o ngā Whare Wānanga puta noa i te motu ki tā te Māori rangahau kōrero, kia Toi whakaoho i a tātau ki ngā whare whakaheke kōrero a tātau ake. Kia whakaaratia mai e ngā kaituhi reo a tātau pūkenga rangahau tuhituhi ki roto i tō tātau reo rangatira.  He whakaora mai i ngā kokona kōrero, ngā tātai kōrero, ki ngā kōrero tuku iho e hāngai pū ana ki ngā hāpori reo ā-whānau, ā-hapū, ā-iwi mō te kura tangata.

E takoto ai i a tātau ngā kaituhi reo he ōranga, tūhonotanga whakaara i te mātauranga o te whānau, hapū me te iwi hai toroa titiro tawhiti, hai toroa titiro tata.  E kitea ai te hononga tāngaengae o ngā kōrero tuku iho, ki te whakatara ā-rangahau e whiri kau ana ki ngā rau piki me ngā rau heke o te kete whakawaitara. E āpiti hono tātai hono ai ngā whakatakotoranga kaupapa rangahau ki ia whakatipuranga hukahuka, ka āpiti hono tātai hono ki ia whakatipuranga tangata.

 

Anei ngā kaituhi atikara o tēneki pukapuka:

Ko Ahorangi Wiremu Doherty,  ko Ahorangi Nathan Matthews, ko Ahorangi Poia Rewi, ko Ahorangi Wayne Ngata, ko Ahorangi Jenny Lee-Morgan, ko Ahorangi Taiarahia Black, ko Takuta Mere Skerrett, ko Takuta Kimai Tocker, ko Takuta Sheryl Lee Ferguson, ko Takuta Hiria Hape, Ko Takuta Agnes McFarland me Hemi Dale.