You are here

Kawea te wairua o te kupu

Ko te tuhituhi o te whakaritenga o te whakaaro o tēnei pukapuka he whakatakoto huarahi ki ngā kāinga kōrero i tipu i roto i ngā tau kia kaua e wareware kia kitea ō mātau, ō tātau kanohi ngā kaituhi, ēnei kaituhi ki ngā hapori reo o tōu whānau, hapū, iwi. Kai kona te tika, kai kona te ora, kai kona e hora ai te kupu kia kaua e noho noa ki runga i te whārangi kohokoho, maremare ai. Koia te kaupapa o tēnei tuhituhi kia tipu ngā momo whakataurite, te anga whakaputanga o ngā whakahoutanga o te whakaaro mā tātau katoa ngā kaituhi me te hunga kai te piki ake.

Hau ana te rongo o te whakatinana o tēnei pukapuka i ngā taupokina tautoko a te katoa. Waihoki ka whakatakototia ngā whakaaro ā-tuhituhi mō tēnei pukapuka ka hiki ake te kupu i te pae kōrero, ki te pae whakatinana kōrero kua kitea tō hononga. Ka tika kia mihi ahau ki te katoa i whakatata mai ki te whakatakoto whakaaro mō tēnei tuhituhi, ko te mea nui ia ko te whakatinana i te whakaaro haere ake nei ngā tau!

 Te Ihirangi

  • “Pinepine te kura”: He waiata matakite, he waiata tangi nā Te Kooti Ārikirangi Te Tūruki  Nā Ahorangi Taiarahia Black
  • Te kererū o Te Urewera: “E hoki ki te pae o mahara, ki te pae murimuri aroha a Tāne”  Nā Niniwa Short
  • Mātauranga Māori me te mātauranga ā-iwi  Nā Professor Wiremu Doherty
  • Te whītau tarapī o Hinepūkohurangi  Nā Agnes McFarland
  • Te mananui o ngā kura nohoanga Māori  Nā Dr Nathan Matthews
  • e-Aorangi: Ko te mātauranga ka puta mai i te whatumanawa  Nā Dr Sheryl Lee Ferguson
  • Kīhono: Whakamaua ki tō reo wānanga Nā Dr Darryn Joseph
  • Te Ara Kahikatea: He ara pūtoi ako reo whakawhiti matatinitanga  Nā Hemi Dale, rātau ko Dora McLeod me Sophie Tauwehe Tamati