You are here

Te Wāhanga

Te Wāhanga views Māori education and development as the intergenerational transfer of knowledge, which includes knowledge content, the method of knowledge transfer, and the ability of Māori to be in a position to determine what is transferred and how. Māori education and development is about Māori having the authority (rangatiratanga) to determine what is valued as knowledge, what is worthy of transfer, and what will best contribute to whānau health and wellbeing. It is also about recognising and affirming Māori cultural institutions, including whānau and marae, and the role they play in Māori education.

E ai ki te tirohanga o Te Wāhanga, ko te mātauranga me te whanaketanga Māori te whakwhitinga ā-reanga o te matū mātauranga, te momo whakawhitinga mātauranga tae atu ki te kaha o te Māori ki te whakarite i te ihirangi e whakawhitia ai me tana momo whakawhiti. Ko te pūtaketanga o te mātauranga me te whanaketanga Māori, ko te whai mana (te rangatiratanga) o te Māori hei whakarite i te uara o aua mātauranga, mēnā e whai uara ana kia whakawhitia ai, tae atu ki te papātanga ki te hauora o te whānau. Karapotia ai ngā whakahaere ahurea tae atu ki te whānau me te marae me ngā āhuatanga e kawea atu nei i roto i te ao mātauranga Māori.

Our People

Kaiwhakahaere Māori - General Manager, Māori
Ko Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, ko Ngāi Tahu ngā iwi

Nō te tau 2017 i tīmata ai a Sheridan i Te Wāhanga. He kaiako kura tuatahi, tumuaki kura kaupapa Māori, kaiwhakangungu kaiako, kairangahau hoki a Sheridan i ngā tau kua pahure. Kua mahi anō hoki ia hei kai tā rauemi mō ngā kura reo Māori.

Sheridan joined Te Wāhanga in 2017. She has a background in primary school teaching, initial and inservice teacher education, bilingual education and kura kaupapa Māori, education research and evaluation, and education publishing for Māori medium schools.

Kairangahau Matua - Senior Researcher
Tūhoe, Ngāti Awa

Nō Tūhoe, nō Ngāti Awa hoki a Nicola.

I uru atu a Nicola i te rōpū rangahau o Te Wāhanga i Poutū-te-rangi 2012.

E whakaū ana a Nicola ki te whanake, ki te tautoko anō hoki i te reo Māori, te mātauranga, me te mahi whakangungu kaiako. I ngā tau ki mua rā he kaimahi ia mō Haemata Ltd. Nō muri i tērā, i mahi ia mō Te Taura Whiri i te reo Māori hei kaitātari kaupapa.

Kairangahau - Researcher
Ko Mātaatua, ko Te Arawa, ko Tainui ngā waka

Nō te tau 2016 i tae mai ai a Maraea ki Te Wāhanga. He kaiako kōhanga reo, kura kaupapa Māori hoki a Maraea i ngā tau kua pahure, ā, kua mahi anō ia hei kai tā rauemi mō ngā kura reo Māori o te motu. I te tau 2016, i oti i a Maraea tana tuhinga Tākutatanga mō te ako reo a ngā pēpi e rua i waenga i ō rāua whānau. He kaingākau a Maraea ki te reo Māori, ki te ako a te tamaiti, me te ako reo a te tamaiti anō hoki.

Te Kaupapa Our work

Ahakoa te aha, ka whai tonu ngā mahi a Te Wāhanga ki ngā mātāpono kaupapa Māori ā-tikanga. Mā te Rōpū Tikanga Rangahau mātou e taunaki. Ka whakaū mātou ki te rangahau, ki te arototuruki, ki te tātari kaupapahere, ki te whanaketanga mātanga tae atu ki te whanake i ngā rauemi ā-hāngai rangahau. Ka whaipānga anō mātou ki ētahi atu kairangahau, pūtahi anō hoki tae atu ki ngā mana pērā i te kōhanga reo, wharekura, wānanga me ētahi atu rōpū Māori ā-mātauranga iwi.

All Te Wāhanga work adheres to kaupapa Māori research principles, guided by tikanga. A recently established Rōpū Tikanga Rangahau assists us with this. We undertake research, evaluation, policy analysis, professional development, and the development of research-based resources. We also have collaborative relationships with outside researchers and institutions, and with groups including kōhanga reo, kura, wharekura, wānanga, and other iwi and Māori education groups.

Te Wāhanga News

Government policy to support te reo Māori in kura and schools has lacked cohesion and has yet to address the shortage of reo Māori teachers. 

E inoi ana a Te Mātāwai i te hunga kua whakarite, kua whai wāhi atu, kua tuku pūtea ki tētahi kaupapa, kua whakatakoto rauemi rānei hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo, kia whakaoti mai i tētahi rangahau tuihono mō ā rātou mahi.

For te wiki o te reo Māori, NZCER is pleased announce that it has made reports of a survey of te reo use done in the 1970s available online.

Latest Publications

In 1973, led by Dr Richard Benton, the newly established NZCER Māori Research Unit (Te Wāhanga Kaupapa Māori), embarked on the first sociolinguistic survey of te reo Māori in New Zealand.

The report presents findings on the health and wellbeing of te reo Māori, and whānau aspirations for te reo in homes and communities, and in education.