You are here

He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in schools

Project Leader(s): 
Project contact person(s): 

He aha i hira ai kia arotahi ki te reo Māori i roto i ngā kura? 

He pitomata tō ngā kura auraki hei āwhina i te whakaoranga o te reo Māori. Kei te kawe rangahau Te Wāhanga - Rangahau Mātauranga o Aotearoa hei tautoko i ngā kura auraki tuatahi ki te whakawhanake aronga rautaki hei tautoko i te whakaakoranga me te akoranga o te reo Māori. 

Kua tautohutia ēnei āhuatanga nā ā mātou rangahau: 

  • Ētahi pūtake e tika ana kia tahuri ngā kura auraki tuatahi ki te whakawhanake aronga rautaki ki te whakaako me te ako i te reo Māori 
  • Ko ngā take matua hei whiriwhiri mā ngā kura auraki tuatahi ina whakawhanake i tētahi ara rautaki mō te whakaako me te ako i te reo Māori 
  • Ko ngā tikanga mahi tino whai hua mō te whakaako me te ako i te reo Māori i ngā kura auraki tuatahi 

Whāia tēnei hononga kia kitea ētahi o ā mātou mahi hei tautoko i te whakaoranga i te reo Māori. 

Why is it important to focus on te reo Māori in schools?   

English-medium schools have the potential to play an important role in revitalising te reo Māori. Te Wāhanga – New Zealand Council for Educational Research is conducting research to support English-medium primary schools to develop strategic approaches to Māori language teaching and learning.  

Through our research we have identified:  

  • Key reasons why English-medium primary schools should develop strategic approaches to teaching and learning te reo Māori 
  • Key issues for English-medium primary schools to consider when developing a strategic approach to Māori language teaching and learning  
  • Practices that create a positive impact on Māori language teaching and learning in English-medium primary schools.  

Follow this link to see more of the work we are doing to support reo Māori revitalisation.