You are here

He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in schools

Project Leader(s): 
Project contact person(s): 

Te Wāhanga – NZCER is conducting research to support English-medium primary schools to develop strategic approaches to Māori language learning and teaching.

Why are we doing this study?  

English-medium schools have the potential to play an important role in Māori language revitalisation. Using consistent and strategic approaches to reo Māori learning and teaching will help schools to do this. This research aims to answer the questions:  

  • what issues are important to consider when planning a strategic approach to Māori language learning and teaching?  

  • what practices create a positive impact on Māori language learning and teaching in schools? 

Why is this study important?  

Despite growing support for English-medium schools to increase the quantity and quality of reo Māori teaching and learning, many schools do not yet have the resources to do this. An aim of this study is to understand how schools are using the resources and opportunities that are available to them. 

What are we doing?  

To answer the research questions, we will be interviewing Māori and non-Māori pou reo in schools in 2020. Pou reo are individuals (or groups) that actively support te reo Māori teaching and learning in their school. Pou reo can be teachers, kaiako, kaiāwhina, kapa haka tutors, leaders, specialist teachers, or whānau members. We hope to speak with pou reo in up to 20 schools in four regions. 

 

He kaupapa rangahau e whāia ana e Te Wāhanga – Rangahau Mātauranga o Aotearoa (NZCER) hei hāpai i ngā kura tuatahi auraki ki te whakawhanake i ngā aronga rautaki mō te ako me te whakaako i te reo Māori.  

He aha te take e whāia ana e mātou tēnei rangahau?  

Tērā te āheinga o ngā kura auraki ki te whai wāhi nui ki te whakarauoratanga o te reo Māori. Ko te toro atu ki ngā aronga riterite, ki ngā aronga rautaki tonu mō te ako me te whakaako i te reo Māori e āta hāpai ai i ngā kura ki te whakatutuki i taua whai wāhi atu. Ko tā te rangahau nei whāinga, he whakautu i ēnei o ngā pātai ka whai ake, arā:  

  • He aha ngā tino take hei āta whakaarotanga ake, i a tātou e whakamahere ana i te aronga rautaki mō te ako me te whakaako i te reo Māori?

  • He aha ngā whakaritenga e whai hua nui ai ki te ako me te whakaako i te reo Māori i roto i ngā kura?  

He aha te tino hua o tēnei rangahau?  

Ahakoa te tipu haere o te tautoko kia nui ake ai, kia kounga ake ai hoki te āhua o te whakaako me te ako i te reo Māori ki ngā kura auraki, kāhore tonu i ngā kura maha ngā matatiki e tika ana kia tutuki tēnei āhuatanga. Ko tētahi whāinga o te rangahau nei, ko te whai māramatanga ki te āhua o te whakamahinga a ngā kura i ngā matatiki me ngā whai wāhitanga e wātea ana ki a rātou.

E aha ana mātou?  

Hei whakautu i ngā pātai o te rangahau, ka uiui mātou i te hunga Māori me te hunga tauiwi e mahi ana hei pou reo ki ngā kura i te tau 2020. He tūnga takitahi (he tūnga takirōpū rānei) te pou reo, heoi ko tā te pou reo mahi, he hāpai mātātoa i te whakaako, i te ako rānei o te reo Māori i tō kura. Tērā pea he kaiako tō pou reo, tērā pea he kaiāwhina rānei, he kaiako kapa haka rānei, he kaiārahi rānei, he kaiako mātanga rānei, he mema rānei o te whānau. E tūmanako ana mātou ki te kōrero ki ngā pou reo i roto i ngā kura 20 pea te mōrahi, nō roto mai i ngā rohe e whā. 

He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in schools project publications:

Year published Title Publication type
2021 He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in schools—Literature Review Literature review