You are here

He reo ka tipu i ngā kura: Growing te reo Māori in English-medium schools—Findings report

Author(s): 
Nicola Bright, Esther Smaill

He pitomata tō ngā kura auraki hei āwhina i te whakaoranga o te reo Māori. Kua whakaputaina tēnei pūrongo kitenga e Te Wāhanga - Rangahau Mātauranga o Aotearoa hei tautoko i ngā kura auraki tuatahi ki te whakatipu i te reo Māori, hei whakapakari hoki i ā rātou hōtaka  whakaakoranga, akoranga hoki mō te reo Māori.

I roto i tā mātou pūrongo kitenga ka tautohutia e mātou: 

  • Ko ngā take matua hei whiriwhiri mā ngā kura auraki tuatahi ina whakawhanake i tētahi ara rautaki mō te whakaako me te ako i te reo Māori 
  • Ko ngā tikanga mahi tino whai hua mō te whakaako me te ako i te reo Māori i ngā kura auraki tuatahi 

Whāia ēnei hononga kia kitea ētahi atu o ā mātou mahi tautoko i te whakaoranga i te reo Māori, tae atu ki tā mātou arotakenga mātātuhi

________________________________________________________________________ 

English-medium schools have the potential to play an important role in revitalising te reo Māori. Te Wāhanga—New Zealand Council for Educational Research has produced this findings report to support English-medium primary schools to grow te reo Māori, and strengthen their reo Māori teaching and learning programmes. 

Within our findings report we identify:  

  • Key issues for English-medium primary schools to consider when developing a strategic approach to Māori language teaching and learning  
  • Practices that create a positive impact on Māori language teaching and learning in English-medium primary schools.  

You can also find more of our work to support reo Māori revitalisation here, including our Literature review.  

Report published October 18, 2022

 

 

 

 

Year published: 
2022
Publication type: 
Research report
Full text download: 
full-text
-