You are here

Rūātoki Community Report

Author(s): 
Nicola Bright, Maraea Hunia, and Basil Keane with Rawinia Higgins and Titoki Black and with Rachel Felgate and Cathy Wylie

I te tuatahi, ko te rīpoata Hapori hoki o Rūātoki mā ngā tāngata ake o Rūātoki. Ka whakaata ake tēnā i ngā kōrero mai a ngā whānau me ngā pou reo mō te hauora o te reo Māori ki roto i te whārua, me ōna hua ki ngā whānau o Rūātoki.

I Rūātoki, he mea ārahi te rangahau e Tītoki Black rātou ko Irene Huka Williams ko Te Whetū McCorkindale.

First and foremost, the Rūātoki Community report is for the people of Rūātoki. It reflects what whānau and pou reo (community leaders and advocates of te reo Māori) shared with us about the health of te reo Māori within the whārua, and its value to whānau from Rūātoki.

In Rūātoki, the research was led by Titoki Black, with Irene Huka Williams and Te Whetu McCorkindale.

Te Wāhanga
Year published: 
2017
Publication type: 
Research report
Publisher: 
NZCER & Te Taura Whiri i te Reo Māori
ISBN: 
978-0-947509-89-7
Full text download: 
full-text
-
Maraea Hunia
Basil Keane
Rachel Felgate