You are here

Te Ahu o te Reo

English translation below | Kei raro nei  te whakapākehātanga

E hura ana i te hauora o te reo ki roto i ngā kāinga me ngā hapori Māori

Kua oti ake i te NZCER – Te Wāhanga tāna rangahau i te hauora o te reo Māori ki roto i ngā kāinga me ngā hapori. Ka hurahia e Te Ahu o te Reo ngā pēwheatanga ā-whānau ki roto i ngā hapori e iwa, e mahi ake ana ki te whakaū i te reo Māori kia mau, kia ora, kia noho hoki hei reo kōrerorero mō ia rā.

Ko ngā whakataunga rangahau a Te Ahu o te Reo ka tirohia mō te tukunga pūtea me te whakahaere hōtaka kia eke ai ki ngā tūmanako mō te reo Māori. He rārangi tūtohu ka puta hei whakamārama ake i ngā mahi a te kāwanatanga o te motu, me ngā kāwanatanga ā-rohe hoki, tae atu ki te wāhanga mātauranga me te wāhanga pāpāho.

Ka mahi tahi Te Taura Whiri nāna nei i utu te rangahau ki Te Mātāwai hei whakatutuki i ngā tūtohutanga.

Ka whakaputaina e mātou he rīpoata e āta whakaatu ana i ngā whakataunga mai o tēnā o tēnā o ngā hapori e iwa. Ka whakaatu ngā rīpoata i ngā wero me ngā whaihua i pā mai ki ngā whānau e whai ana i ō rātou moemoeā i ō rātou tūmanako hoki ki te pupuri, ki te whakarauora, ki te whakatau noa i te reo Māori ki roto o ia hapori.

Kaitaia

Tāmaki Makaurau ki te Tonga

Te Wairoa

Matawaia

Tauranga Moana

Taranaki


Te Uru o Tāmaki

Rūātoki

Ōtautahi

Ko Te Ahu tēnei o te Reo Māori ki roto i te rautau 21 e haere ake nei. He mea āpiti ki te tino rangahau pūtake mō te reo Māori i whakahaeretia i te ngahuru tau 1970 e Richard rāua ko Nena Benton, i whakaatuna ai te ngaro tonutanga o te reo Māori puta noa i Aotearoa. O aua hapori i rangahautia rā e waru anō i uru mai ki Te Ahu o te Reo. Pānuitia he whakarāpopototanga mō te huarahi i whāia.

Ko te ingoa o te kaupapa nei hei tohu i ngā wā o mua, i ngā wā hoki o muri iho nei.

Nā Tākuta Patu Hōhepa tēnei kaupapa rangahau i tapa ko Te Ahu o te Reo. He ahunga rua hoki te tikanga o te ingoa nei, e tohu ake ana i ngā wā o mua. i ō muri iho nei hoki. E hāngai ana Te Ahu o te Reo ki te whakataukī nei, ‘Ko te reo te tūahu o te mana Māori’. Ka whakarite tēnei whakataukī i te reo Māori ki te tūahu inā hoki ōna take nui hei pou tikanga, hei taurima i ō tātou marae, hei pupuri i te mana Māori, i ā tātou tikanga me tō tātou rangatiratanga hoki. Ka hāngai ki te whakaaro kia whai wāhi nui rawa te reo Māori. Ā kei roto anō hoki i Te Ahu o te Reo te whakahau ki te titiro whakamua ki ngā rā e heke mai nei ka kōkiri whakamua ai ki te whakarauora i tō tātou reo. Ka whakaata ake hoki te ingoa nei i te hurihanga o te reo, i te wairua hoki o te whakataukī rā. He whakamāramatanga nō hea tātou, kei hea tātou, ā, ki hea tātou ahu atu ai mō te reo Māori.

The report was prepared for Te Taura Whiri i te Reo Māori

Exploring the health of te reo in Māori homes and communities

NZCER – Te Wāhanga has completed research on the health of te reo Māori in homes and communities. Te Ahu o te Reo explored how whānau in nine communities were working towards re-establishing te reo Māori as a secure, living language and a normal means of communication in daily life.

The findings from Te Ahu o te Reo will inform funding and delivery of programmes to help ensure the best results for te reo Māori. A set of recommendations will inform action by national and local government, and in the education and broadcasting sectors.

Te Taura Whiri i te reo Māori, who commissioned the research, will work with Te Mātāwai to address the recommendations.

We produced reports that present the findings from each of the nine communities in depth. The reports highlight challenges and opportunities that whānau experienced as they pursued their goals and aspirations in maintaining, revitalising and normalising te reo Māori in each community.

 

 

 

 

 

 

 

Kaitaia

Tāmaki Makaurau ki te Tonga


Te Wairoa

Matawaia

Tauranga Moana

Taranaki

Te Uru o Tāmaki

Rūātoki

Ōtautahi

Te Ahu o te Reo is about te reo Māori in the 21st century. It builds on the seminal Māori language survey carried out in the 1970s by Richard and Nena Benton, which showed that the Māori language was in a perilous state across Aotearoa. Eight of the communities that took part in that survey were involved in Te Ahu o te Reo. Read a summary of the methodology.

The project’s name references the past and the future  

Dr Patu Hohepa named this research project ‘Te Ahu o te Reo’.  The meaning of the name is two-fold, and references both past and future. Te Ahu o te Reo is linked to the whakataukī, ‘Ko te reo te tūāhu o te mana Māori’. This whakataukī likens te reo Māori to a tūāhu or altar because of its important role in maintaining our culture, our marae, mana Māori, our tikanga and our identity. It refers to the idea of having a significant place for te reo Māori. At the same time Te Ahu o te Reo encourages us to look ahead to the future and to move forward to revitalise our language. The name reflects the dynamic nature of language, and retains a connection to the original whakataukī. It is about where we have come from, where we are now, and where we want to be in regard to te reo Māori.

The report was prepared for Te Taura Whiri i te Reo Māori

Te Ahu o te Reo project publications:

Year published Title Publication type
2017 Te Wairoa Community Report Research report
2017 Te Uru o Tāmaki Community Report Research report
2017 Matawaia Community Report Research report
2017 Tāmaki Makaurau ki te Tonga Community Report Research report
2017 Kaitaia Community Report Research report
2017 Tauranga Moana Community Report Research report
2017 Taranaki Community Report Research report
2017 Christchurch Community Report Research report
2017 Te Ahu o te Reo Overview Report Research report
2017 Rūātoki Community Report Research report