You are here

Tauranga Moana Community Report

Author(s): 
Nicola Bright, Maraea Hunia and Basil Keane with Vini Olsen-Reeder and Waitiahoaho Emery and with Rachel Felgate and Cathy Wylie.

He mea tuhi nā Nicola Bright, Maraea Hunia, Basil Keane me Vini Olsen-Reeder me Waitiahoaho Emery me Rachel Felgate, Cathy Wylie.

Tuatahi, mā ngā tāngata o Tauranga Moana tēnei pūrongo, ā, e whakaata ana i ngā kōrero i tukuna mai e ngā whānau me ngā pou reo (ngā kaiārahi, ngā kaihāpai i te reo Māori i te hapori) mō te ora o te reo Māori i roto i te hapori me tōna hiranga ki ngā whānau o Tauranga Moana.

I Tauranga Moana, he mea ārahi te rangahau e Vini Olsen-Reeder rātou ko Waitiahoaho Emery.

First and foremost, this report is for the people of Tauranga Moana, and reflects what whānau and pou reo reo (community leaders and advocates of te reo Māori) shared with us about the health of te reo Māori within the community and its value to whānau from Tauranga Moana.

In Tauranga Moana, the research was led by Vini Olsen-Reeder and Waitiahoaho Emery.

Te Wāhanga
Kaupapa Māori
Year published: 
2017
Publication type: 
Research report
ISBN: 
978-0-947509-93-4
Full text download: 
full-text
-
Maraea Hunia
Basil Keane
Rachel Felgate