You are here

Tāmaki Makaurau ki te Tonga Community Report

Author(s): 
Nicola Bright, Maraea Hunia and Basil Keane with Jenny Lee-Morgan and Eruera Morgan and with Rachel Felgate and Cathy Wylie

He mea tuhi nā Nicola Bright, Maraea Hunia, Basil Keane me Jenny Lee-Morgan, Eruera Morgan me Rachel Felgate, Cathy Wylie

Tuatahi, mā te hapori o Tāmaki Makaurau ki te Tonga tēnei pūrongo, ā, e whakaata ana i ngā kōrero i tukuna mai e ngā whānau me ngā pou reo (ngā kaiārahi, ngā kaikōkiri i te reo Māori i te hapori) mō te ora o te reo Māori i roto i te hapori me tōna hiranga ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga.

First and foremost, this report is for the people of South Auckland, and reflects what whānau and pou reo (community leaders and advocates of te reo Māori) shared with us about the health of te reo Māori within the community and its value to whānau from South Auckland.

Te Wāhanga
Kaupapa Māori
Year published: 
2017
Publication type: 
Research report
ISBN: 
978-0-947509-68-2
Full text download: 
full-text
-
Maraea Hunia
Basil Keane
Rachel Felgate